Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.12.2005

14.12.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil s pripravami bank in hranilnic za uveljavitev evra. Pregledi so obsegali različna področja potrebnih prilagoditev (npr. pravnih in informacijskih sprememb, poslovnih prilagoditev,obveščanje komitentov) in njihovo skladnost z akcijskimi načrti bank. Banke namenjajo pripravam za uveljavitev evra ustrezno prednost, vzpostavile so projektno organiziranost, pripravljene imajo študije izvedljivosti teh projektov in analize morebitnih tveganj.
  2. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi poslovanje bank v prvih desetih mesecih letošnjega leta. Bilančna vsota bank se je povečala za dobrih 17 odstotkov. Naraščajoča medletna rast bilančne vsote je oktobra 2005 dosegla vrednost, ki je bila enkrat višja kot pred letom dni. V prvih desetih mesecih leta 2005 se je glede na enako obdobje lani dobiček bank povečal za skoraj 10 odstotkov. Rast operativnih stroškov je zaostajala za rastjo bruto dohodka. Obrestna marža se je v prvih desetih mesecih postopno zniževala in je konec oktobra dosegla raven 2,54 odstotka. Banke so izboljšale bonitetno strukturo terjatev in zmanjšale njihovo tveganost.