Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.11.2005

17.11.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim Novi kreditni banki Maribor d.d. izdal dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev (storitev v zvezi z vrednostnimi papirji) po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev. Gre za storitve iz 73. člena omenjenega zakona, in sicer sprejemanje in posredovanje naročil za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, ki jih izvršujejo druge borzno-posredniške družbe (posredovanje naročil), nakup ali prodaja vrednostnih papirjev po nalogu in za račun stranke (borzno posredovanje); gospodarjenje z vrednostnimi papirji po nalogu in za račun posamezne stranke (gospodarjenje z vrednostnimi papirji); posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji in pomožne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji.
  2. Svet Banke Slovenije je Novi kreditni banki Maribor izdal dovoljenje za pripojitev Mariborske borzno – posredniške hiše d.o.o.