Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.10.2005

20.10.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil z aktivnostmi pri uvajanju novega sistema za zavarovanje terjatev Banke Slovenije. Evropski sistem centralnih bank ima vzpostavljena skupna pravila glede zavarovanja terjatev iz naslova izvajanja denarne politike in plačilnega prometa. Statut evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke določa, da morajo biti vse posojilne transakcije sistema polno zavarovane z ustreznim finančnim premoženjem, zato je Evropska centralna banka tudi določila merila, ki jih mora izpolnjevati finančno premoženje, dano v takšno zavarovanje. Od začetka leta 2007 bo za celotni evro sistem veljala enotna lista ustreznega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, kamor bo vsaka nacionalna centralna banka uvrščala nacionalno finančno premoženje, ki bo ustrezalo skupnim merilom. Evropska centralna banka je opredelila tudi kriterije za upravljanje z zavarovanjem, ki jih mora vsaka nacionalna centralna banka ob prevzemu evra v celoti izpolnjevati. Banka Slovenije v procesu prevzemanja evra vzpostavlja sistem zavarovanja terjatev, ki bo popolnoma prilagojen opisanemu sistemu.
  2. Svet Banke Slovenije je med drugim na današnji seji spremenil sklep o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva. Gre za prilagoditev poročanja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih bodo banke začele uporabljati s prvim januarjem prihodnjega leta, ko bodo začele veljati tudi spremembe omenjenega sklepa.
  3. Svet Banke Slovenije je na današnji seji izdal mag. Igorju Jarcu dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Hypo Alpe-Adria- Bank d.d.