Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.09.2005

01.09.2005 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je med drugim na današnji seji Alešu Žajdeli izdal licenco za opravljanje funkcije člana uprave v Abanki Vipa. Svet Banke Slovenije pričakuje čim prejšnje imenovanje celotne uprave banke in oblikovanje poslovne strategije banke.

Svet Banke Slovenije je Probanki izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve: trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Družbi Bankart pa dovoljenje za opravljanje posameznih opravil pri izvajanju storitev plačilnega prometa v zvezi z novimi plačilnimi instrumenti (posebna položnica, posebna nakaznica, direktna bremenitev, direktna odobritev in trajnik).