Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.07.2005

28.07.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil tudi z informacijo o pripravljenosti bančnega sistema na uvedbo evra. Poročilo ugotavlja, da banke in hranilnice ustrezno izvajajo aktivnosti, ki so jih predvidele v akcijskih načrtih.
  2. Svet Banke Slovenije je Banki Zasavje d.d., bančna skupina NLB, izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve:posredovanje naročil za nakup in prodajo vrednostnih papirjev, ki jih izvršujejo druge borzno posredniške družbe.Gre za uskladitev z novelo zakona o trgu vrednostnih papirjev. Raiffeisen Krekovi banki d.d. pa dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve: posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, v zahtevanem obsegu.