Sestanek z nadzornim svetom Združenja bank Slovenije

15.07.2005 / Sporočilo za javnost

Tema današnjega sestanka vodstva Banke Slovenije s člani nadzornega sveta Združenja bank Slovenije so bile priprave in prilagoditve bančnega sistema na prevzem evra. Podrobno so bile predstavljene včeraj sprejete spremembe instrumenta likvidnostne lestvice. Ostale spremembe bodo sprejete postopno, in sicer do datuma prevzema evra.