Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 24.11.2016

24.11.2016 / Sporočilo za javnost

Demanti navedb v članku Viceguvernerka je stanovanje kupila od enega bankirja prek žene drugega bankirja, ki je bil objavljen na portalu www.pozareport.si 24. 11. 2016:

Na osnovi Zakona o medijih (členi od 26 do 30) zahtevam popravek neresnic glede nakupa mojega edinega lastniškega stanovanja v Mariboru v Hutterjevem bloku.

Povezava do zavajajočega članka: http://www.pozareport.si/?Id=posli&View=novica&novicaID=22489&type=tags

Ugotavljam, da se spletni portal www.pozareport.si v zaključni fazi izbora kandidature za viceguvernerja Banke Slovenije, kljub včerajšnjemu pojasnilu, še vedno vključuje besedila, ki so neresnična. Avtor zavajajočih informacij v nasprotju s profesionalnimi novinarskimi standardi ni preveril tudi po tem, ko je bil pozvan k ogledu celotne dokumentacije, ki vključuje pogodbo, kreditne izpiske, notarski zapis in potrdila vplačil, GURS vrednost ter ostalo dokumentacijo, ki sodi k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnine. Članek in njegovo nadaljevanje je namenjen napadu ad personam in ima, žal, izbrani timing.

Avtorju članka zato sporočam naslednja dejstva:

  1. Nakup stanovanja preko agencije je pravilen in zakonit. Kupnina v nobenem delu ni bila plačana "pod pultom", ampak izključno prek plačil na prodajalčev TRR, o čemer obstajajo dokazi. Kupnina je bila poravnana v treh delih: ara, drugi obrok in večji del poplačila kupnine s kreditom. Vse je zapisano v pogodbi.
  2. Pogodbena cena je bila enaka dejanski nakupni in oglaševani ceni: 150.000 EUR. Ni bilo torej nobenih dvojnih ali lažnih cen. GURS cena je precej nižja.
  3. Vsaka kupoprodajna pogodba se davčno overi in pri tem ni mogoče ničesar prikriti.
  4. Leta 2005 nisem bila zaposlena na Banki Slovenije. Na Banko Slovenije sem prišla marca 2011, zato so očitki iz časa pred tem datumom tudi iz tega razloga popolnoma neupoštevni.
  5. Kredit se lahko pridobi na osnovi dejanske cene nepremičnine, ki je zapisana v pogodbi.
  6. Večji del kupnine sem plačala s kreditom, ki sem ga leta 2010 zamenjala za bolj ugodnega in ga v celoti poplačala leta 2013. Manjši del kupnine sem plačala na TRR račun prodajalca direktno na NKBM ob sprostitvi mojih vezanih prihrankov.
  7. Očitki o izogibanju davku na promet nepremičnin so, ponavljam, neutemeljeni, ker je bila plačana cena nepremičnine ista, nespremenjena in v ničemer različna od dogovorjene in sklenjene, in, ker je bilo plačilo davka na promet nepremičnin tudi po pogodbi dolžnost prodajalca. Nihče torej ni bil okoriščen in nihče oškodovan in tudi obveznost do DURS-a je bila pravilno in v pravilni višini poravnana.
  8. Glede aktivnosti nekaterih družinskih članov prav tako vabim avtorja na vpogled izpisa AJPES, iz katerega je razvidno vse – tako registracija podjetij, prijavljanje novih, ugašanje starih, viden je tudi denarni tok in zaloge, vrednost sredstev in čas, v katerem so se le-ta povečala.
  9. Moja dolžnost je poskrbeti za svoje starše in jih z ustreznimi ukrepi zaščititi.

 

Dr. Mejra Festić

Viceguvernerka

Namestnica guvernerja

Demanti (v pdf)