Sporočilo za javnost s 312. seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.06.2005

15.06.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji 312. seji med drugim razpravljal o denarnih gibanjih. Tečaj tolarja proti evru je od začetka aprila postopoma apreciiral. Povprečni tečaj na deviznem trgu je aprila znašal 239,69 EUR/SIT in maja 239,61 EUR/SIT. Od konca aprila se giblje pod centralno pariteto, povprečno odstopanje od nje pa je bilo maja 0,01 odstotka.
  2. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi sklep o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe s predpisi, ki urejajo poslovanje bank. V skladu z zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov se mora Slovenska izvozna družba najkasneje do 31.12.2006 dokončno uskladiti s predpisi, ki urejajo poslovanje bank.