Sporočilo za javnost s 311. seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.05.2005

19.05.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji 311. seji med drugim v skladu z novelo zakona o trgu vrednostnih papirjev izdal Poštni banki Slovenije, Hypo Alpe-Adria Banki, Abanki Vipa in Novi kreditni banki Maribor dovoljenja za opravljanje storitev nakupa in prodaje vrednostnih papirjev po nalogu in za račun banke. Banki Celje je bilo izdano dovoljenje za posredovanje pri trženju in prodaji investicijskih kuponov oziroma investicijskih skladov in za sprejemanje in posredovanje naročil za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, ki jih izvršujejo druge borzno posredniške družbe ter za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev po nalogu in za račun banke. Delavski hranilci Ljubljana je Svet Banke Slovenije izdal dovoljenje za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev v tujih valutah.
  2. Štefanu Belingerju je Svet Banke Slovenije izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Deželne banke Slovenije, Manji Skernišak pa dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave v Novi kreditni banki Maribor.