Sporočilo za javnost s 308. seje Sveta Banke Slovenije z dne 07.04.2005

07.04.2005 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji 308. seji obravnaval denarna in tečajna gibanja. Na podlagi razprave je za 0,25 odstotne točke povišal ceno začasnega odkupa deviz. Gre za strukturno prilagoditev obrestne mere instrumentov denarne politike, s katero Banka Slovenije zagotavlja nadaljnjo stabilnost na denarnem trgu. Istočasno je v sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, znižal obveznost bank pri naložbah v blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju s 30 na 25 odstotkov.

Svet Banke Slovenije je pri tej točki obravnaval tudi marčno inflacijo. Marca so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 1,1 odstotka, medletna inflacija se je tako povečala na 3,1 odstotka. Marčni skok inflacije je posledica velikih sezonskih nihanj cen obleke in obutve ter sadja in zelenjave, pa tudi vpliva podražitev naftnih derivatov. V skladu z makroekonomskimi napovedmi Banke Slovenije naj bi Slovenija, kljub marčnemu zvišanju, izpolnila konvergenčno merilo v sredini prihodnjega leta. Hkrati pa so inflacijska nihanja ob relativno visokih cenah nafte in njenih derivatov po mnenju Sveta BS opozorilo vsem nosilcem ekonomskih politik, da so previdni pri nadaljnjih korakih, predvsem pri politiki plač in nadzorovanih cen.

Tolar je v marcu pod vplivom presežne ponudbe deviz na trgih tujega denarja apreciiral na 239,71 tolarjev za evro, kar je 0,03 odstotke nad centralnim tečajem. Tečaj tolarja ostaja stabilen.

2. Svet Banke Slovenije je spremenil in dopolnil sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo so banke iz držav članic dobile možnost, da lahko tudi na območju RS neposredno na podlagi načela enotnega potnega lista opravljajo storitve, za katere imajo dovoljenje matičnega nadzornika. V skladu z evropsko bančno direktivo banke držav članic Evropske unije za neposredno opravljanje storitev ne potrebujejo dovoljenja Banke Slovenije, temveč lahko storitve opravljajo neposredno, Banko Slovenije pa o svoji nameri obvestijo v postopku notifikacije. Banka Slovenije je do zdaj prejela 79 notifikacij za neposredno opravljanje storitev. Z novelo obravnavanega sklepa so kreditni posredniki dolžni poročati Banki Slovenije tudi o obsegu in vrsti poslov, ki jih sklenejo za banke držav članic EU, katere v Sloveniji niso ustanovile svojih podružnic. Banka Slovenije bo lahko na ta način preverila tudi, ali so povezave s kreditnimi posredniki tako močne, da bi lahko v skladu z merili Evropske komisije pomenile tako imenovano trajno prisotnost banke na slovenskem trgu, za kar morajo ustanoviti podružnico. Omenjena sprememba pomeni tudi dodatno varstvo potrošnikov.