Sporočilo za javnost s 307. seje Sveta Banke Slovenije z dne 16.03.2005

16.03.2005 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji 307. seji med drugim obravnaval denarna in gospodarska gibanja. Tečaj tolarja je v februarju pod vplivom dodatne presežne ponudbe deviz apreciiral na 239,74 tolarjev oziroma 0,04 odstotkov nad centralno pariteto in je, tako kot v predhodnih mesecih, stabilen. Porast februarske medletne inflacije je bil v skladu s pričakovanji. Medletna inflacija naj bi se do aprila ohranjala približno na tej ravni, potem pa naj bi se medletne stopnje ponovno znižale.

Obrestne mere ključnih instrumentov Banke Slovenije so v prvih dveh mesecih letošnjega leta ostale nespremenjene. Obrestna mera na medbančnem trgu pa se je v prvih dveh mesecih letošnjega leta povečevala in se v drugi polovici februarja gibala okrog 3,61 odstotka.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi z informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2004. V primerjavi z letom 2003 se je nekoliko povečalo število ponaredkov domače gotovine (za 4,1%). V lanskem letu je bilo ugotovljenih 1238 kosov ponarejenih tolarjev, v letu 2003 pa 1189. Vrednost ponarejenih tolarjev v lanskem letu je predstavljala 0,0287 promila vrednosti gotovine v obtoku. Večji del ponaredkov, tako količinsko kot vrednostno, so ponaredki treh apoenov, in sicer za 10.000, 5000 in 1000 SIT. Najpogosteje pa se pojavljajo ponaredki bankovcev, izdelanih s pomočjo računalniške tehnologije in barvne fotokopije. Ponarejanje tolarskih bankovcev v Sloveniji za zdaj ni skrb vzbujajoče, na milijon bankovcev v obtoku je bilo v letu 2004 je bilo 9,3 kosov ponaredkov na milijon bankovcev v obtoku, v letu 2003 jih je bilo 9,9 kosov. Največ ponaredkov je bilo ugotovljenih v bankah in menjalnicah, trgovinah, bencinskih servisih in gostinskih lokalih v večjih mestih. Banka Slovenije si prizadeva zaščititi bankovce pred ponarejanjem z vgradnjo vedno večjega števila novih varovalnih elementov. To dokazuje tudi dosedanje spremljanje bankovcev za 10.000 SIT, saj po vgradnji dodatne zaščite ni bilo več odkritega nobenega ponaredka tega bankovca.
Nacionalni center za ponaredke, ki deluje v okviru BS, je v skladu z navodili Evropske centralne banke vključen tudi v sistem izmenjave podatkov in informacij na področju ponarejanja gotovine s centrom za analizo ponaredkov pri Evropski centralni banki, z drugimi nacionalnimi centri za ponaredke in Evropskim tehničnim in znanstvenim centrom za analizo evrokovancev. Število ponaredkov evrobankovcev se je povečalo v primerjavi z letom 2003 za 70%, leta 2003 je bilo odkritih 328, leta 2004 pa 559 ponaredkov evrobankovcev. Povečalo se je tudi število ugotovljenih ponarejenih evrokovancev.

3. Svet Banke Slovenije je izdal dovoljenja za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev po nalogu in za račun banke Banki Koper, Factor banki in Raiffeisen Krekovi banki, NKBM Maribor pa dovoljenje za opravljanje storitev trženja investicijskih kuponov.

4. Svet Banke Slovenije je dr. Drašku Veselinoviču na današnji seji podelil dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Deželne banke Slovenije.