Sporočilo za javnost s 304. seje Sveta Banke Slovenije z dne 27.01.2005

27.01.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji v razpravi o prilagoditvi instrumentov evrosistemu znižal stopnjo obveznih rezerv za tolarske obveznosti do 90 dni s 4,5% na 2%. Ob tem je Svet Banke Slovenije likvidnostni učinek spremembe premaknil v obdobje po prevzemu evra. Tako bo od obdobja izračuna, ki se začne konec februarja, stopnja obveznih rezerv za vse obveznosti z ročnostjo do dveh let znašala 2%. Stopnja za obveznosti nad dve leti ostaja nič odstotkov. Banke in hranilnice bodo morale presežno likvidnost iz naslova znižanja obveznih rezerv v višini 37 milijard tolarjev obvezno naložiti v dolgoročni depozit pri Banki Slovenije, ki ima rok dospelosti 30.03.2007. Obrestna mera za dolgoročni depozit je za 0,2 odstotni točki višja od obrestne mere za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise Banke Slovenije.
  2. Svet Banke Slovenije je spremenil sklep o posojilu za čez dan in ukinil penale v višini 4% na letni ravni v primeru spremembe nevrnjenega posojila čez dan ob koncu dneva v lombardo posojilo.