Sporočilo za javnost s 301. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.12.2004

02.12.2004 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji 301. seji med drugim izdal dovoljenja za prodajo neprenosljivih investicijskih kuponov in sprejemanje naročil strank za odkup neprenosljivih investicijskih kuponov vzajemnih skladov Banki Domžale, Koroški banki in Banki Zasavje. Navedena storitev spada med storitve z vrednostnimi papirji.