Sporočilo za javnost z 297. seje Sveta Banke Slovenije z dne 07.10.2004

07.10.2004 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil s pripravljenostjo bank za uvedbo in uporabo novih baselskih standardov oziroma z informacijo, kako se slovenske banke pripravljajo na uvajanje novih pristopov za obvladovanje tveganj in določanje kapitalske ustreznosti. Med pomembne novosti spadajo interni bonitetni sistemi za določanje potrebnega kapitala za pokrivanje kreditnega tveganja. Banke, ki se bodo izpolnjevale pogoje za te tako imenovane IRB pristope (IRB pristop je pristop, ki temelji na internih bonitetnih ocenah), bodo morale ob uveljavitvi nove kapitalske ureditve že začeti z implementacijo novih določil.
  2. Svet Banke Slovenije je podprl postopno vsebinsko harmonizacijo statistike obrestnih mer denarnih finančnih institucij v skladu z zahtevami ECB po regulativi 2001/18. Ob metodološko sprejemljivih razlikah razpoložljivi vzorčni podatki omogočajo primerljivost s statistiko obrestnih mer držav članic EMU za novo odobrena posojila. Evropski centralni banki se predlaga informacija kot začasna pred uvedbo celovitega sistema poročanja obrestnih mer denarnih finančnih institucij po navedeni regulativi, za kar je Svet Banke Slovenije sprejel ustrezen sklep oz. podzakonske akte na svoji 293. seji, 1. julija 2004.
  3. Svet Banke Slovenije je potrdil nagrade za najboljša diplomska dela študentov ekonomije in prava letu 2004. Nagrade je danes prejelo 21 diplomantk in diplomantov, ki so po oceni Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo bili ocenjeni kot najboljši.