Sporočilo za javnost z 295. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.09.2004

02.09.2004 / Sporočilo za javnost

 1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval zahtevo Nove Kreditne banke Maribor d.d. za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v kapitalu Poštne banke Slovenije d.d. in za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom. Svet Banke Slovenije je sprejel pozitivni sklep o izdaji dovoljenja za povezovanje Nove Kreditne banke Maribor in Poštne banke, ob pogoju, da se delničarski sporazum med NKBM in PBS in Pogodba o medsebojnem poslovnem sodelovanju med PBS in Pošto Slovenije ustrezno dopolnita. Banka Slovenije bo odločbo izdala, ko ji bodo predložena dokazila, da so bile upoštevane pripombe Sveta Banke Slovenije v zvezi z delničarskim sporazumom in zgoraj navedeno pogodbo.
 2. Svet Banke Slovenije je na 295. seji med drugim sprejel Sklep o obveznih rezervah, s katerim je uvedena nova delna prilagoditev obveznim rezervam ECB. Po novem sklepu se
  • med obveznike za obvezne rezerve vključi tudi morebitne bodoče družbe za izdajanje elektronskega denarja 
   ukine se določba o dnevnem izpolnjevanju 50% obveznih rezerv, zaradi česar bodo obvezniki bolj fleksibilni pri odzivanju na likvidnostne razmere, kar bo vplivalo na bolj stabilne obrestne mere na medbančnem denarnem trgu
  • uredi obveznost izpolnjevanja obveznih rezerv v primeru stečaja oz. likvidacije obveznika ali združitve oz. delitve obveznikov
  • za vse repo posle, ki so sklenjeni v skladu z veljavnim zakonom o finančnih zavarovanjih, uporablja stopnja obveznih rezerv v višini 0%.

   Sklep bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, prvič pa se bo uporabil v novembrskem obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv.
 3. Člani Sveta Banke Slovenije so se na današnji seji seznanili z analizo učinkov novega kapitalskega sporazuma, ki na podlagi rezultatov ankete med bankami ugotavlja stopnjo pripravljenosti bank za uveljavitev novih baselskih standardov.
 4. Člani Sveta Banke Slovenije so se seznanili tudi z aktivnostmi Ministrstva za finance RS in Banke Slovenije pri razvoju trga državnih dolžniških vrednostnih papirjev in repo poslov. Zaradi nove zakonodaje na področju finančnih zavarovanj Svet Banke Slovenije ukinja Pravila za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu.