Drugi raziskovalni seminar

05.07.2004 / Sporočilo za javnost

Na današnjem drugem raziskovalnem seminarju Banke Slovenije je ekonomist raziskovalnega oddelka avstrijske centralne banke Balász Égert predstavil rezultate raziskave Ravnotežni devizni tečaji v novih članicah Evropske unije. Avtor v njej analizira različne vzroke trendne apreciacije realnih deviznih tečajev v tranzicijskih državah od začetka tranzicije do sprejema novih članic v EU. Posebna pozornost je namenjena gibanju relativnih cen v novih članicah. Analiza omogoča tudi določitev okvira delovanja denarne in tečajne politike ob vstopu v mehanizem deviznih tečajev ERM2 in v času do prevzetja evra.