Sestanek vodstva Banke Slovenije s predsedniki uprav bank

05.07.2004 / Sporočilo za javnost

Na današnjem sestanku vodstva Banke Slovenije s predsedniki uprav bank so izmenjali stališča in opažanja po vstopu Slovenije v ERM2. Strinjali so se, da prehod na prilagojeni tečajni režim ni povzročil težav, nihanje tečaja je bilo v pričakovanih okvirih. Svet Banke Slovenije je na zadnji seji, kot je bilo že sporočeno, prilagodil ceno začasne prodaje deviz. Ugotovljeno je bilo, da večje spremembe pri instrumentih denarne politike niso potrebne. Banka Slovenije prav tako ne bo avtomatično spreminjala obrestnih mer, saj zdaj veljavne ne ustvarjajo pritiskov na trgu, takšno odločitev potrjujejo tudi razmere na mednarodnih finančnih trgih. Banka Slovenije bo spremljala premije tveganj na trgih in se bo, če bo potrebno, nanje tudi odzvala.