Sporočilo za javnost z 291. seje Sveta Banke Slovenije z dne 03.06.2004

03.06.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 291. seji med drugim obravnaval denarno politiko in določil nove obrestne mere v naslednjih odstotkih na letni ravni:

  • depozit čez noč: 2,25%
  • lombardno posojilo: 5,50%
  • začasni odkup deviz za 7 dni: 1,75%
  • začasna prodaja deviz za 7 dni: 0,25%
  • 60-dnevni TBZ: 4,25%
  • 270-dnevni TBZ: 4,50%

Nove obrestne mere bodo stopile v veljavo v petek, 4. junija 2004.

Svet Banke Slovenije je dopolnil tudi sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Dopolnitve zmanjšujejo deleže naložb, ki so jih banke dolžne vzdrževati v tuji valuti s sedanjih 75 na 70 odstotkov in delež vpisanih deviznih blagajniških zapisov s 40 na 35 odstotkov.