Sporočilo za javnost z 288. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.04.2004

20.04.2004 / Sporočilo za javnost

Svet banke Slovenije je na današnji seji med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

  1. Člani sveta so obravnavali uresničevanje Kratkoročnih usmeritev denarne politike, ki bo podrobneje predstavljeno na novinarski konferenci konec tega tedna.
  2. Člani Sveta BS so dopolnili sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Dopolnitve zmanjšujejo delež naložb, ki so jih banke dolžne vzdrževati v tuji valuti s sedanjih 80 odstotkov na 75 odstotkov in hkrati zmanjšujejo obvezni vpis deviznih blagajniških zapisov znotraj tega deleža s 45 odstotkov na 40 odstotkov.
  3. Člani sveta so se seznanili z dokumentom vključitve Banke Slovenije in bank v sistem STEP 2. Omenjeni plačilni sistem omogoča stroškovno učinkovito procesiranje in poravnavo čezmejnih plačil malih vrednosti v evrih. Svet Banke Slovenije je potrdil pripravljenost BS, da vzpostavi skupno vstopno točko za vključitev v sistem STEP 2, v kolikor bo zadostno število bank pripravljeno uporabljati to vstopno točko za izvrševanje svojih plačil majhnih vrednosti prek meja Republike Slovenije. 
  4. Člani sveta BS so ob zapadlosti starih obnovili ponudbo za sklenitev novih pogodb o sodelovanju bank pri posebnem likvidnostnem posojilu. Najvišji možni znesek pripravljenosti bank za sodelovanje pri dajanju posebnih likvidnostnih posojil ostaja na ravni dosedanjega (15 milijard tolarjev).
  5. Svet Banke Slovenije je sprejel dva nova sklepa, ki urejata odpiranje deviznih računov rezidentov in računov nerezidentov in sta nadomestila že obstoječa sklepa. S spremembo je Svet odpravil vse dodatne pogoje in odpiranje navedenih računov izenačil z odpiranjem transakcijskih računov. Oba sklepa bosta stopila v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.