Sporočilo za javnost z 286. seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.03.2004

17.03.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 286. redni seji 17.3.2004 med drugim sprejel naslednji sklep:

1. Sklep o znižanju obrestnih mer Banke Slovenije za 60 in 270-dnevne tolarske blagajniške zapise:

  • za 60-dnevne TBZ s 5,50% na 5,25% letno
  • a 270-dnevne TBZ s 5,75% na 5,50% letno.

Novi obrestni meri stopita v veljavo 18.3.2004