Sporočilo za javnost z 285. seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.03.2004

04.03.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 285. redni seji 4.3.2004 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

  1. V skladu z namerami, ki jih je Banka Slovenije v zvezi z izdajo 270-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov (TBZ) po 1.marcu 2004 že sporočila bankam, je Svet BS sprejel sklep o znižanju obrestne mere za 270-dnevne TBZ, in sicer s 6,25% na 5,75% letno.
  2. Seznanil se je z informacijo, da so hranilno-kreditne službe do 20. februarja 2004 sprejele ustrezne odločitve in njihova uresničitev poteka. Sprejete odločitve HKS praviloma pomenijo pripojitev k Zvezi HKS oz. prevzem s strani bank. V dveh primerih prilagoditev Zakonu o bančništvu pomeni ohranitev samostojnega poslovanja v stari organizacijski obliki. V skladu s podzakonskim aktom morata HKS najkasneje do 20. julija 2004 predložiti Banki Slovenije revidirano poročilo o uskladitvah z določbami Zakona o bančništvu skupaj z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.
  3. Sprejel je Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 250 letnici rojstva Jurija Vege v prodajo in obtok. Zlatniki in srebrniki z nominalno vrednostjo 25.000 oziroma 5.000 tolarjev bodo v prodaji od 15. marca 2004. Priložnostni tečajni kovanci z nominalno vrednostjo 500 tolarjev bodo isti dan dani v obtok. Zlatniki in srebrniki bodo od tega dne tudi zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti.