Sporočilo za javnost z 278. seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.11.2003

06.11.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 278. redni seji 6.11.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval gospodarska in denarna gibanja in ugotovil, da zunanje in notranje okoliščine delujejo v smeri zniževanja inflacije. V mesecu oktobru je stopnja inflacije v odnosu na lanski oktober padla pod raven 5 odstotkov, na 4,8% letno. V naslednjih mesecih Svet pričakuje nadaljnje zniževanje inflacije. Pri odločanju o obsegu sprememb obrestnih mer je Svet Banke Slovenije upošteval potrebo po ohranjanju realnih obrestnih mer na ravni, ki še naprej zagotavlja ustrezno denarno politiko tako glede nadaljnjega zniževanja inflacije kot tudi zagotavljanja nominalne konvergence obrestnih mer v procesu približevanja ERM II in EMU. V skladu z načrtovanim približevanjem nominalnih obrestnih mer obrestnim meram euro območja znižuje obrestne mere Banke Slovenije za 0,25 odstotne točke, razen za lombardno posojilo, pri katerem znižanje znaša 0,5 odstotne točke. Obrestne mere se spremenijo, kot sledi:

  • za lombardno posojilo z 8,0% na 7,5%,
  • za depozit čez noč s 3,5% na 3,25%,
  • za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 6,25% na 6,0%,
  • za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise s 7,25% na 7,0%, kot najvišje ponujene obrestne mere,
  • za začasni odkup blagajniških zapisov v tujem denarju s 7,0% na 6,75%,
  • za začasni odkup deviz s 3,25% na 3,0% in
  • za začasno prodajo deviz z 1,75% na 1,5%.

S spremembo obrestnih mer za začasni odkup in začasno prodajo deviz se spremenita tudi obrestna mera Banke Slovenije za refinanciranje, ki po novem znaša 5,0%, ter obrestna mera naložb pri Banki Slovenije, ki po novem znaša 3,5% na letni ravni.
Nove obrestne mere veljajo od vključno 7. novembra 2003.

2. Abanki Vipa d.d., Ljubljana je izdal dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev, in sicer za posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic