Sporočilo za javnost z 272. seje Sveta Banke Slovenije z dne 30.06.2003

01.07.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 272. redni seji 30.6.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je spremembo Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Namen spremembe je bankam omogočiti učinkovitejšo uporabo domačih deviznih virov za kreditiranje gospodarstva. Domači devizni viri so praviloma cenejši od tujih, zato Banka Slovenije pričakuje, da bo ta ukrep pomagal tudi pri nadomeščanju tujih deviznih virov financiranja, ki se v zadnjih časih pojavljajo z namenom deviznega kreditiranja. Ukrep sistemsko in na ravni posamezne banke ohranja tveganja - predvsem likvidnostno in tečajno tveganje - nespremenjena.

2. Sprejel je sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah, v katerem so realizirane spremembe instrumenta, s katerimi je Svet Banke Slovenije soglašal na svoji 261. redni seji 14.1.2003. Sklep se bo prvič uporabil za izračun in izpolnjevanje obveznih rezerv za mesec september 2003. Zaradi neustrezne pravne podlage septembra 2003 še ne bo možno vključiti izdajateljev elektronskega denarja med obveznike za obvezne rezerve. Uvedba obveznih rezerv za izdajatelje elektronskega denarja bo mogoča, ko bo sprejeta novela zakona o plačilnem prometu.

3. Sprejel je sklep o znižanju obrestne mere za vezavo depozita pri Banki Slovenije čez noč s 4,0% na 3,5%. Nova obrestna mera velja od vključno 1.7.2003.

4. Alešu Zajcu, MBA, je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Volksbank-Ljudske banke d.d. Ljubljana.