Sporočilo za javnost z 271. seje Sveta Banke Slovenije z dne 10.06.2003

10.06.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 271. redni seji 10.6.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Obravnaval je trenutne razmere na denarnem področju, posebej glede na nedavno znižanje obrestnih mer ECB. Ugotovil je, da to znižanje zahteva prilagoditve, ki jih je možno uresničiti v različnih kombinacijah instrumentov denarne politike. Pri izbiri ukrepanja je zasledoval potrebo po ohranjanju primernih realnih obrestnih mer in po dodatnem zapiranju obrestne razlike med domačimi in tujimi obrestnimi merami. Glede na znižana inflacijska pričakovanja je izbral kombinacijo prilagoditve, ki znižuje nominalne aktivne in pasivne obrestne mere. Te so se znižale, razen depozita čez noč, za 0,75 oziroma 0,50 odstotne točke:

  • za lombardno posojilo z 9,00% na 8,25%;
  • za začasni odkup blagajniških zapisov v tujem denarju z 8,00% na 7,25%;
  • za 60- dnevne tolarske blagajniške zapise s 7,25% na 6,50%;
  • za 270- dnevne tolarske blagajniške zapise z 8,25% na 7,50%;
  • za začasni odkup deviz s 4,00% na 3,50%. 

Ob taki prilagoditvi obrestnih mer se razlike med domačimi in tujimi obrestnimi merami zmanjšujejo za 0,25 odstotne točke. Svet BS se je odločil znižati še ceno začasne zamenjave deviz za tolarje s 4,0% na 3,5%. Tako znaša obrestna mera BS za refinanciranje bank po novem 5,5% letno.

Nove obrestne mere veljajo od vključno 11. junija 2003, razen obrestne mere za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise, ki začne veljati 13. junija 2003.