Sestanek finančnega odbora naslednic nekdanje SFRJ

23.05.2003 / Sporočilo za javnost

V sredo, 28. maja 2003, bo v prostorih Banke Slovenije potekal deseti sestanek predstavnikov odbora za razdelitev premoženja in obveznosti bivše SFRJ po prilogi C Sporazuma o vprašanjih nasledstva.

Odbor bo nadaljeval pogovore o odprtih vprašanjih iz Sporazuma o vprašanjih nasledstva, predvsem glede finančnih sredstev v tujini, ki jih je imela nekdanja SFRJ oziroma NBJ ter o stanjih dolgov in terjatev, ki izhajajo iz klirinških dogovorov z nekaterimi državami, razen z nekdanjo ZSSR.

Slovensko delegacijo bo vodil nekdanji guverner Banke Slovenije dr. France Arhar, srečanja pa se bosta udeležila tudi visoki predstavnik Republike Slovenije za nasledstvena vprašanja Rudolf Gabrovec in viceguverner Banke Slovenije mag. Janez Košak.

Po sestanku, predvidoma ob 14:15, bo v Banki Slovenije novinarska konferenca. Vodja slovenske delegacije bo novinarje seznanil s sprejetimi sklepi in skupaj z vodji preostalih delegacij odgovarjal na novinarska vprašanja.