Spomladansko zasedanje MDS in Svetovne banke v Washingtonu

10.04.2003 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari se bo skupaj z namestnikom Samom Nučičem in direktorjem Analitsko raziskovalnega centra dr. Urošem Čuferjem v sklopu slovenske delegacije udeležil letošnjega spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke 12. in 13. aprila t.l. v Washingtonu.

Finančni odbor Mednarodnega denarnega sklada bo letos posebno pozornost namenil svetovnemu gospodarstvu in finančnim trgom, izgledom in rizikom, preprečevanju nastajanja in reševanju nastalih finančnih kriz, programom pomoči in podpore najrevnejšim državam, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, kvotam članic in transparentnosti poslovanja MDS.

Delegacija Banke Slovenije se bo v navedenem času sestala tudi s predstavniki obeh mednarodnih finančnih institucij in z drugimi sogovorniki. Med drugim bo beseda tekla o pripravah Slovenije na sodelovanje v evropskem tečajnem mehanizmu ERM2.