Sporočilo za javnost z 266. seje Sveta Banke Slovenije z dne 25.03.2003

25.03.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 266. redni seji 25.3.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je revidirane računovodske izkaze Banke Slovenije za leto 2002, ki jih bo Banka Slovenije skladno z zakonom o Banki Slovenije skupaj s poročilom o poslovanju v letu 2002 in finančnim načrtom za leto 2003 konec aprila posredovala v vednost Državnemu zboru.

2. Podružnici Kaerntner Sparkasse AG Celovec v Sloveniji je izdal dovoljenje za izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov, in sicer plačilnih in kreditnih kartic za brezgotovinska plačila in gotovinske dvige na bankomatih.

3. Sprejel je informacijo o spremembi delniškega kapitala v Banki za mednarodne poravnave (BIS). BIS je na izredni skupščini delničarjev 10. marca letos dotedanjo obračunsko enoto "zlati frank" nadomestil s "posebnimi pravicami črpanja" (SDR - special drawing rights). Razlogi za spremembo so bili predvsem v slabi prepoznavnosti zlatega franka kot obračunske enote (kar pa zahtevajo mednarodni računovodski standardi). Sprememba bo olajšala poslovanje in predvsem povečala transparentnost, sicer pa ne bo vplivala na temeljne bančne aktivnosti BIS. Banka Slovenije ima v BIS 1310 delnic po vrednosti 5.000 SDR za delnico (tečaj 7. marca 2003: 1 SDR= 1,3853785 USD).

4. Na področju izdajanja priložnostnih bankovcev in kovancev je

  • Sprejel je predlog za izdajo tolarskih bankovcev z dotiskom priložnostnega znaka ob podpisu sporazuma o polnopravnem članstvu Slovenije v Evropski zvezi (Accession Treaty) 16. aprila v Atenah. Dotisk je predviden na 1000 bankovcih po 10.000 SIT, na 5000 bankovcih po 1000 SIT in na 10.000 bankovcih po 100 SIT. Bankovci bodo predvidoma izročeni v obtok maja.
  • Sprejel je predlog za izdelavo srebrnega bankovca za 10 SIT. Banka Slovenije bo za numizmatične potrebe izdala manjšo naklado reprodukcije bankovca za 10 SIT v srebru. predvidoma jih bo v prodajo izročila v drugi polovici leta 2003. Banka Slovenije že od leta 2000 nadomešča desettolarske bankovce s kovanci. V določenem obdobju bodo desettolarski bankovci skladno s kriteriji strojnega štetja gotovine zaradi obrabljenosti povsem izločeni iz obtoka.
  • Sprejel je informacijo o aktivnostih v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev v letu 2003. Banka Slovenije na podlagi ustrezne pogodbe z Ministrstvom za finance opravlja strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev (ki jih Republika Slovenije izdaja skladno z Zakonom o priložnostnih kovancih - Uradni list RS 7/93). Vlada Republike Slovenije je na podlagi predloga komisije za priložnostne kovance sprejela uredbo, da sta dogodka, ki se jih obeleži z izdajo spominskih kovancev, Evropsko leto invalidov in 60. obletnica Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju. Na podlagi javnega razpisa za prvi kovanec je bil idejni osnutek že izbran, rok za drugi razpisni rok še ni potekel. Priložnostni kovanci ob evropskem letu invalidov bodo predvidoma izročeni v obtok pred koncem maja letos.