Novinarska konferenca ob zaključku misije MDS 18.12.2002 ob 13:00

13.12.2002 / Sporočilo za javnost

Od 4. decembra se na rednih posvetovanjih po IV. členu statuta za leto 2002 mudijo predstavniki Mednarodnega denarnega sklada iz Washingtona pod vodstvom Biswajita Banerjeeja, pomočnika direktorja oddelka Evropa I.

Misija Mednarodnega denarnega sklada se v dvotedenskih pogovorih s predstavniki vladnih in nevladnih organizacij seznanja z razvojem ključnih politik, realizacijo načrtovanih strukturnih in drugih reform in sprememb v obdobju od predhodnih posvetovanj.

Ob zaključku dela misije Banka Slovenije sklicuje novinarsko konferenco v sredo, 18. decembra 2002 ob 12:30 v sejni sobi Banke Slovenije v 1. nadstropju, na kateri bo vodja misije MDS Biswajit Banerjee z guvernerjem Mitjem Gasparijem, v navzočnosti namestnika izvršnega direktorja belgijske konstituence pri MDS dr. Johanna Praderja, predstavil preliminarne ugotovitve misije.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.