Guverner Banke Slovenije na okrogli mizi Mednarodnega denarnega sklada

20.11.2002 / Sporočilo za javnost

Na povabilo Mednarodnega denarnega sklada sta se dne 19. novembra 2002 guverner Mitja Gaspari in viceguverner Andrej Rant v Washingtonu udeležila okrogle mize na kateri so predstavniki štirinajstih držav razpravljali o vprašanju, kako preoblikovati enega od obstoječih finančnih instrumentov Mednarodnega denarnega sklada - kratkoročno posojilo v primeru nepredvidljive situacije z imenom Contingent Credit Line*.

Ob tej priložnosti sta se in se bosta guverner Gaspari in viceguverner Rant še sestala z raznimi sogovorniki v Mednarodnem denarnem skladu in v Svetovni banki. 19. novembra 2002 sta se tako že sestala s Horstom Koehlerjem, Generalnim direktorjem Mednarodnega denarnega sklada, in njegovimi sodelavci.

* Contingent Credit Line (CCL): CCL se je vključila v nabor finančnih instrumentov MDS aprila 1999. Namenjena je državam, katerih ekonomske politike in finančni sistem sloni na zdravih temeljih, vendar pa se jim lahko zgodi, da njihov plačilno-bilančni položaj oslabijo problemi, ki bi se k njim preselili iz drugih držav. CCL torej predstavlja nekakšno obrambno linijo, ki naj bi pomagala ohraniti zaupanje investitorjev takrat, ko se to nevarno zmanjša zaradi razlogov, na katere države ne morejo vplivati. Že samo dejstvo torej, da lahko države hitro okrepijo svoje devizne rezerve, naj bi odvrnilo špekulativne namene. CCL je torej namenjena državam, katerim MDS zaupa. Do danes se še nobena država ni odločila, da bi zaprosila za CCL.