Novinarska konferenca o plačilni bilanci in neposrednih naložbah dne 15.10.2002 ob 13:00

11.10.2002 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije sklicuje redno mesečno novinarsko konferenco, na kateri bo udeležencem predstavila podatke o plačilni bilanci Republike Slovenije za mesec avgust 2002 in publikacijo Neposredne naložbe 1994-2001.

Vabimo vas v sejno sobo Banke Slovenije v 1. nadstropju na Slovenski 35 v torek, 15. oktobra 2002 ob 13:00 uri.

Podatke in publikacijo bodo predstavili mag. Janez Košak, viceguverner, France Drenovec, svetovalec guvernerja in Janez Fabijan, direktor Finančne statistike.

Odgovarjali bodo tudi na morebitna dodatna vprašanja, vezana na tematiko novinarske konference.