Izročitev priložnostnih kovancev izdanih ob 35. šahovski olimpiadi na Bledu

19.09.2002 / Sporočilo za javnost

Na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije o izročitvi priložnostnih kovancev, izdanih ob 35. šahovski olimpiadi na Bledu (27. oktobra - 12. novembra 2002), v prodajo in obtok, bo od 23. t.m. mogoče v Banki Slovenije in v izbranih bankah kupiti zlatnik z nominalno vrednostjo 20.000 tolarjev in srebrnik z nominalno vrednostjo 2.500 tolarjev, za katera je na anonimnem natečaju pristojna komisija izbrala idejni osnutek Miljenka Licula. Prodajna cena priložnostnih kovancev bo višja od njihove nominalne vrednosti, sicer pa so zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti.