Vabilo na novinarsko konferenco

10.07.2002 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije sklicuje redno mesečno novinarsko konferenco, na kateri bo udeležencem predstavila podatke o plačilni bilanci Republike Slovenije za mesec maj 2002.

Vabimo vas v sejno sobo Banke Slovenije v 1. nadstropju na Slovenski 35 v sredo, 17. julija 2002 ob 13:00 uri.

Podatke bodo predstavili France Drenovec, svetovalec guvernerja, Janez Fabijan, direktor Finančne statistike in njegov namestnik Dušan Murn.

Odgovarjali bodo tudi na morebitna dodatna vprašanja, vezana na tematiko novinarske konference.