Prenos računov iz Agencije za plačilni promet ter zapiranje računov po uradni dolžnosti

01.07.2002 / Sporočilo za javnost

V Agenciji za plačilni promet (APP) je do vključno petka, 28.06.2002, račun zaprlo 40.688 pravnih oseb, od tega 1.107 v četrtek, 27.06., in 102 v petek, 28.06.

V petek je APP po uradni dolžnosti zaprla žiro račune 4.572 pravnih oseb, ki jih pravne osebe niso mogle zapreti (npr. pravne osebe z blokiranimi žiro računi) ali pa jih niso zaprle, čeprav bi to lahko storile. Od teh je bilo 2.446 blokiranih. Poleg tega je imelo pri APP odprt žiro račun tudi 976 pravnih oseb, ki so imele hkrati račun odprt pri banki in v APP. Tako je bilo v petek konec dneva zaprtih 1.150 računov pravnih oseb, ki poslujejo, a žiro računa same niso zaprle.

Sredstva na računih teh pravnih oseb, ki so bila prenesena Banki Slovenije, so znašala 1,8 mrd SIT. Ta sredstva je Banka Slovenije prenesla isti dan na banke, s katerimi so imele te pravne osebe sklenjene deponentske pogodbe za sredstva z žiro računov. Natančne podatke o številu pravnih oseb, ki poslujejo, pa računa niso prenesle, bo APP zagotovila predvidoma 05.07.2002. Pravne osebe bodo lahko zaprosile banke, pri katerih so imele sredstva na žiro računu deponirana, za prenesena sredstva praviloma po tem, ko bodo banke te sezname pridobile. Torej bodo pravne osebe do preostalih sredstev na žiro računih lahko prišle praviloma v začetku drugega tedna julija. Vsekakor naj se pravne osebe takoj oglasijo pri svoji banki.