Prenos računov pravnih oseb v banke

28.06.2002 / Sporočilo za javnost

V času migracije računov pravnih oseb je do vključno 27.6.2002 preneslo račun iz Agencije RS za plačilni promet v banke 40.560 pravnih oseb. Število prenesenih računov pravnih oseb je bilo v zadnjih dneh zelo povečano, in sicer preko 1.000 računov dnevno.

Manjšemu številu pravnih oseb, predvsem tistim, ki imajo blokirane žiro račune oziroma niso pravočasno poskrbele za odprtje transakcijskega računa v banki, bo Agencija z dnem 29.6.2002 zaprla žiro račun po uradni dolžnosti (v skladu z zakonom o plačilnem prometu). Hkrati bo Agencija prenesla sredstva s teh računov na Banko Slovenije, le-ta pa takoj, še isti dan na banke. Popis teh pravnih oseb z zneski prenosov bo Agencija pripravila v prvem tednu julija. Šele ko bodo banke pridobile te sezname, bodo lahko pravne osebe zaprosile banke, pri katerih so imele sredstva na žiro računu deponirane, za prenos sredstev v dobro svojega transakcijskega računa, odprtega pri eni od bank. Torej bodo pravne osebe do preostalih sredstev na žiro računih lahko prišle praviloma v začetku drugega tedna julija (izjemoma prej, če bo to lahko omogočila banka).