Sporočilo za javnost z 248. seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.5.2002

28.05.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 248. redni seji 28.5.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Obravnaval je trenutne razmere na denarnem področju in možnosti nadaljnega ukrepanja za obvladovanje inflacijskih gibanj. Ugotovil je, da so doslej sprejeti ukrepi primerni za sedanjo situacijo. Glede na povečano mesečno nihanje deviznih prilivov na deviznem trgu in z namenom, da bankam omogoči boljše uravnavanje presežne likvidnosti, bodo dražbe za vpis 270 dnevnih TBZ v juniju pogostejše (namesto dveh bodo štiri).

2. Boštjanu Kolerju je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave v Slovenski investicijski banki d.d. Ljubljana.

3. Seznanil se je s poročilom o migraciji računov pravnih oseb iz APP v poslovne banke.

V tednu od 13. do 19. maja je (v primerjavi z vsemi dosedanjimi tedenskimi prenosi) račune v banke preneslo doslej največ pravnih oseb - 1.032. v zadnjih dveh tednih preneslo račun v banke okoli 2.000 pravnih oseb. Za teden od 27.5. do 2.6.2002 je 1.237 pravnih oseb napovedalo prenos računa v banke. V prihodnjih tednih bodo morala podjetja še bolj množično prehajati v banke, da bi ostalo čim manjše število računov v APP na dan 30.6.2002.

Povečano število prenešenih računov v zadnjih tednih lahko pripišemo približevanju končnega roka, do katerega lahko pravne osebe prenesejo račun v banke.

Banka Slovenije posebej spremlja potek prenosa računov 300 pravnih oseb, ki so imele leta 2000 najvišje prihodke, saj te pravne osebe opravljajo velik obseg plačil. Do 17. maja je od 300 pravnih oseb z najvišjimi prihodki v letu 2000 v banke preneslo račun 219 pravnih oseb (t.j.73%). 19 pravnih oseb je napovedalo prenos računa do konca meseca maja. Torej do konca maja skupaj 238 pravnih oseb oz. 80%.

Za pravne osebe, ki do 30.6.2002 ne bodo zaprle žiro računa, in za tiste pravne osebe, ki računa po Zakonu o plačilnem prometu ne morejo zapreti (pravne osebe z blokiranim računom), je Banka Slovenije pripravila program aktivnosti ob prenehanju izvajanja plačilnega prometa v Agenciji za plačilni promet. Program aktivnosti je bil v začetku maja usklajen z bankami, 20. maja pa je potekalo prvo usklajevanje z Agencijo. Do konca maja bo z Agencijo program dokončno usklajen, na njegovi osnovi pa bo pripravljeno podrobno operativno navodilo za delo v dneh 29. in 30. junija ter za primopredajo podatkov med Banko Slovenije in Agencijo, ter Banko Slovenije in bankami.