Transakcijske račune za pravne osebe je potrebno odpreti v bankah do 30. 6. 2002

07.05.2002 / Sporočilo za javnost

Z zadnjim dnem v juniju bo Agencija RS za plačilni promet, v skladu z zakonom o plačilnem prometu (ZplaP, Ur.l.št 30/02), po uradni dolžnosti zaprla vse žiro račune pravnih oseb, ki bodo tega dne še ostali odprti. Sredstva z računov bo prenesla na Banko Slovenije. To pomeni, da bodo pravne osebe v primeru, če ne bodo zaprle računa na Agenciji RS za plačilni promet in hkrati odprle transakcijskega računa na izbrani banki, za povrnitev svojih sredstev z Banke Slovenije utrpeli izgubo časa in nepotrebne stroške. Prav tako pa po 30. juniju ne bodo mogli plačevati in prejemati plačil.

Vse postopke v zvezi z odprtjem transakcijskega računa in zaprtjem žiro računa pravne osebe lahko opravijo v izbrani banki!

Opozorili bi radi, da utegne biti v juniju v bankah gneča pri odpiranju transakcijskih računov. Če bi se pravni osebi zgodilo, da zaradi gneče ne bo uspela pravočasno odpreti transakcijskega računa, po 30. juniju ne bo mogla plačevati in prejemati plačil.

Pravnim osebam priporočamo, da čimprej, že v maju, odprejo transakcijski račun pri izbrani banki. Tako se bodo izognili nepotrebnim težavam in oviram pri plačevanju po 30. juniju 2002.