Novinarska konferenca o plačilni bilanci dne 18.02.2002 ob 13:00

14.02.2002 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije sklicuje redno mesečno novinarsko konferenco, na kateri bo udeležencem predstavila podatke o plačilni bilanci Republike Slovenije za mesec december 2001.

Vabimo vas v sejno sobo Banke Slovenije v 1. nadstropju na Slovenski 35 v ponedeljek, 18. februarja 2002 ob 13:00.

Podatke bodo predstavili France Drenovec, svetovalec guvernerja, Janez Fabijan, direktor Finančne statistike in njegov namestnik Dušan Murn.

Odgovarjali bodo tudi na morebitna dodatna vprašanja, vezana na tematiko novinarske konference.