Sporočilo za javnost z 239. seje Sveta Banke Slovenije z dne 16.01.2002

17.01.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 239. redni seji 17.1.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve:

1. Dr. Janez Potočnik, Vodja ožje pogajalske skupine in kandidat za Ministra za evropske zadeve in dr. Mojmir Mrak, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in član ožje pogajalske skupine sta Svetu Banke Slovenije podrobneje seznanila z vsebinami, ki bodo ključnega pomena v zaključni fazi pogajanj Republike Slovenije za polnopravno članstvo v Evropski zvezi.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju z bančnimi nadzorniki Bosne in Hercegovine (podpisniki: Agencijo za bankarstvo BiH, Sarajevo, Agencijo za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka in Centralna banka BiH). Banka Slovenije je tako doslej tovrstne sporazume sklenila z nadzornimi institucijami šestih ZDA - januarja 2000, Avstrije - januarja 2001, nemškimi (aprila 2001), makedonskimi (junija 2001), italijanskimi (novembra 2001) in ob koncu leta 2001 z nadzornimi organi BiH.

Sklenitev sporazumov o sodelovanju z bančnimi nadzorniki je skladna z določili 59. člena Zakona o bančništvu in s priporočili Bazelskega odbora za bančni nadzor, ki zadevajo t.i. prekomejni nadzor (Cross Border Supervision). Sodelovanje nadzornikov po sporazumu pomeni predvsem izmenjavo informacij, ki zadevajo vsakokratno zakonodajo in predpise, ter banke in podružnice banke ene države na ozemlju druge države in neposredni nadzor takih podružnic.