Sporočilo za javnost – Izročitev zapisnikov ožjega kolegija guvernerja

08.08.2016 / Sporočilo za javnost

Zaradi netočnih poročanj več medijev, podaja Banka Slovenije naslednje pojasnilo glede tožbe, vložene na Upravnemu sodišču v Ljubljani:

1. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Preiskovalni komisiji) že lani izročila več kot 23.000 strani dokumentacije z informacijami o ugotovitvah in ukrepih Banke Slovenije pri nadzoru bank, ki jih je v preteklosti zahtevala preiskovalna komisija. Izročena dokumentacija je podrobneje opisana v dveh sporočilih za javnost (sporočilo 1sporočilo 2).

2. Banka Slovenije je Preiskovalni komisiji izročila tudi zapisnike ožjega kolegija guvernerja (OKG) in jih torej Preiskovalna komisija zdaj ima (Preiskovalna komisija je zahtevala zapisnike sestankov OKG za obdobje od 1.1.1997 do 24.4.2015). Po mnenju pravne službe Banke Slovenije so se v okviru postopka odločanja Okrožnega sodišča, ki je odredilo Banki Slovenije izročitev zapisnikov OKG, odprle določene pravne dileme oziroma so bile v postopku ugotovljene določene procesne pomanjkljivosti. Zato se je Banka Slovenije obrnila na Upravno sodišče, da presodi, ali so bili postopki izpeljani ustrezno. Odločitev o vložitvi tožbe, ki bi omogočila razjasnitev odprtih pravnih vprašanj, je po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki v skladu s svojimi pooblastili sprejel guverner, saj tovrstne odločitve niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije. Pri tem spomnimo, da je na podlagi odredbe sodišča Banka Slovenije dne 19. 7. 2016 vse zahtevane zapisnike sestankov OKG že izročila sodišču oziroma Preiskovalni komisiji.

3. Banka Slovenije meni, da Okrožno sodišče v zvezi z izdajo odločbe, s katero je Banki Slovenije naložilo izročitev zapisnikov OKG, v postopku odločanja Banki Slovenije ni omogočilo, da bi se seznanila z zahtevo Preiskovalne komisije in da bi sodišču pred odločitvijo o tej zahtevi lahko obrazložila pomen te zahteve z vidika varovanja zaupnih informacij. Šele z upoštevanjem vseh dejanskih okoliščin bi namreč sodišče lahko presodilo, ali je zahteva Preiskovalne komisije zakonita in utemeljena. S tem sodišče v postopku odločanja o zahtevi Preiskovalne komisije Banki Slovenije ni zagotovilo spoštovanja ustavno varovanih pravic do enakega varstva iz 22. člena Ustave RS, do sodnega varstva iz 23. člena Ustave RS in do sodnega sredstva iz 25. člena ustave RS.

4. Dejstvo je, da so sestanki OKG posvetovalni sestanki, ki jih sklicuje guverner (te prakse ni uvedel sedanji guverner, pač pa je bila tovrstna praksa prisotna že prej). Sestanki OKG so namenjeni strokovni razpravi, podrobnejši predstavitvi posameznih vsebin in vprašanj iz vseh področij delovanja Banke Slovenije, vključno z njenim delovanjem v okviru ECB in ESCB. Omenjeni kolegij je torej zgolj posvetovalni organ Banke Slovenije in ne sprejema odločitev na podlagi Zakona o Banki Slovenije – pač pa odločitve v skladu z Zakonom o Banki Slovenije sprejema izključno Svet Banke Slovenije oziroma guverner, glede na zakonsko opredeljena pooblastila. Vse zahtevane zapisnike Sveta BS je Banka Slovenije skladno z zahtevo že izročila Preiskovalni komisiji.

Ob vsem ponavljamo, da Banka Slovenije s Preiskovalno komisijo sodeluje od začetka in ji je vso zahtevano dokumentacijo tudi izročila – vključno z zapisniki OKG. Banka Slovenije podpira vsa prizadevanja pristojnih organov v zvezi z ugotavljanjem zlorab v slovenskem bančnem sistemu in tudi v interesu Banke Slovenije je, da Preiskovalna komisija svojo nalogo opravi.

DOPOLNJENA INFORMACIJA, 10.08.2016:

Zaradi povpraševanj več medijev podajamo pojasnilo glede odločitve Upravnega sodišča, da zavrže tožbo Banke Slovenije vloženo zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z izročitvijo zapisnikov ožjega kolegija guvernerja:

Sklep Upravnega sodišča bomo preučili in se znotraj pritožbenega roka odločili o morebitnih nadaljnjih korakih.