Odziv Banke Slovenije na odgovor generalnega državnega tožilca predsedniku ECB

13.07.2016 / Sporočilo za javnost

V odgovoru predsedniku ECB Mariu Draghiju je generalni državni tožilec Zvonko Fišer zapisal (kot je zatrdil že na novinarski konferenci), da je "bila hišna preiskava na Banki Slovenije po njemu dostopnih podatkih opravljena v skladu z odredbo, zato poziva ne sprejema. Na tožilstvu pravijo, da do hišnih preiskav ne bi prišlo, če bi Banka Slovenije predala zahtevano dokumentacijo."(vir STA). 

Kot smo že zapisali v demantiju izjav vodje specializiranega državnega tožilstva na novinarski konferenci: "Banka Slovenije ni nikoli zavrnila izročitev katerihkoli s strani policije zaprošenih dokumentov. Ne drži trditev g. Furlana na novinarski konferenci, da bi se guverner skliceval na imuniteto, je pa odvetnik opozoril, da kot član sveta guvernerjev ECB uživa določeno imuniteto in predlagal, da policija njegov status pred pričetkov opravljanja hišne preiskave preveri. 

Furlanova trditev, da je policija večkrat zahtevala od Banke Slovenije določeno dokumentacijo in jo tudi dobila, pri čemer se ni sklicevala na imuniteto, je zavajajoča. Banka Slovenije je predajala vso zahtevano dokumentacijo. Šlo je za dokumente Banke Slovenije v povezavi z izvedbo AQR, stres testov in izdajo odločb Banke Slovenije o izrednih ukrepih, zato sklicevanje na imuniteto ni bilo potrebno. Ob predaji dokumentov policija nikoli ni problematizirala predaje dokumentov, po zadnjem prevzemu pa ni - niti pisno, niti ustno - zahtevala dodatnih dokumentov, ali kakorkoli izrazila pomislekov o obsegu in načinu predaje dokumentov. Policija do 6.7.2016 niti ni razrila koga preiskuje oziroma fokusirala osumljencev. V hišnih preiskavah pa so uslužbenci Banke Slovenije opozorili na tiste zasežene dokumente in podatke v pisni in elektronski obliki, ki se ne nanašajo na predmet preiskave, med njimi pa posebej opozorili na tiste, za katere veljajo pravila varovanja zaupnosti sistema ESCB.

Banka Slovenije poudarja, da problematizira način zasega podatkov, ki je opravljen neselektivno in na način, da je bila kršena zaupnost dokumentov ECB ".
Ponovno poudarjamo, da je v predkazenskem postopku Banka Slovenije po opravljenih razgovorih z uslužbenci Banke Slovenije posredovala več kot 100 dokumentov (natančnega števila zaradi zasega osebnih računalnikov oseb, ki so pripravile dokumente za predajo, ni mogoče navesti) in dodatno pisno in ustno odgovorila na vsa prejeta vprašanja, nikoli ni odklonila odgovorov, ali predaje kateregakoli dokumenta ter dodatno sama še posebej ponudila možnost sestankov z ostalimi zaposlenimi v Banki Slovenije, katerih specifično znanje bi lahko pripomoglo k razumevanju zadeve. Na to ponudbo se Policija ni odzvala. 

Zato generalnega državnega tožilca prosimo za navedbo, katerih dokumentov nismo izročili oz. posredovali in so bili iskani med hišno preiskavo (policija je zasegla tudi osebne računalnike in podatke iz strežnika oseb iz odredbe, kjer velja - kot že navedeno - da je šlo za neselektivni zaseg , na način, da je bila kršena tudi zaupnost dokumentov ECB). 

Istočasno prosimo državnega tožilca, da se vsi postopki vodijo prioritetno, ker je za delo Banke Slovenije pomembno, da se čim prej ovržejo dvomi o delu Banke Slovenije in omogoči nemoteno izvajanje dela zaposlenim, ki so jim bili odvzeti računalniki.

 

Bojana Leskovar

Služba za odnose z javnostmi

Banka Slovenije