Ekonomski bilten ECB, september 2017

21.09.2017 / Sporočilo za javnost

Ekonomski bilten ECB povzema zadnja ekonomska in denarna gibanja ter prinaša več tematskih prispevkov o aktualnih temah. Iz vsebine:

Okvirji
1 Investicijska dinamika v visoko razvitih gospodarstvih v času po
finančni krizi
2 Likvidnostne razmere in operacije denarne politike v obdobju od 3.
maja do 25. julija 2017
3 Novejša gibanja na področju ponudbe dela v euroobmočju
4 Zmanjševanje brezposelnosti z vidika preteklih gibanj
5 Potrebe po strukturnih reformah v euroobmočju: spoznanja iz ankete
med velikimi podjetji
6 Vloga baznih učinkov v prihodnjem gibanju inflacije
7 Primarni denar, široki denar in program nakupa vrednostnih papirjev

Članek
1 Modelling euro banknote quality
Box 1 Modelling country-specific cash cycles based on real data

Statistični podatki