Pojasnilo: Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB

24.08.2017 / Sporočilo za javnost

Zaradi napačnih pisanj več medijev podajamo pojasnilo o za zdaj še potencialni kandidaturi guvernerja Banke Slovenije za funkcijo predsedujočega Odboru guvernerjev v Mednarodnem denarnem skladu (MDS) in skupini Svetovne banke (SB).

Prvič; guverner je že član omenjenega Odbora guvernerjev kot guverner Banke Slovenije po Zakonu o članstvu Republike Slovenije v MDS.

Drugič; funkcijo predsedujočega Odboru guvernerjev lahko zaseda le kot guverner, torej le v času trajanja mandata guvernerja Banke Slovenije.

Tretjič; potencialno imenovanje na funkcijo torej ne bi pomenilo "umik guvernerja v Washington", ampak (ob izvrševanju nalog guvernerja BS) le izvrševanje nalog predsedujočega Odboru guvernerjev v letu 2018, ki so vodenje letnega plenarnega zasedanja Odbora guvernerjev v letu 2018, predsedovanje skupnemu Odboru MDS in SB za nagrajevanje izvršnih direktorjev in namestnikov ter predsedovanje Odboru guvernerjev za skupne postopke Mednarodne agencije za zavarovanje investicij.

Četrtič; guverner je že večkrat javno povedal, da bo mandat guvernerja Banke Slovenije, ki se mu izteče leta 2019 - in ne prihodnje leto -, izvršil v celoti.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije