E-novice Nacionalnega sveta za plačila (avgust 2017)

Aktualno v Nacionalnem svetu za plačila

Delovna skupina za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil

Nacionalni svet za plačila je junija 2017 ustanovil delovno skupino za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil. Aktivnosti delovne skupine so usmerjene predvsem v poenotenje komunikacije z uporabniki plačilnih storitev (potrošniki in poslovnimi subjekti) ter zagotavljanje njihovega konsistentnega osveščanja o novostih na zadevnem področju. 

Več>>


Napoved 8. seje Nacionalnega sveta za plačila

28. septembra 2017 bo potekala 8. seja Nacionalnega sveta za plačila. Tokratna seja bo tematska, posvečena tehnološkim inovacijam v finančnih oziroma plačilnih storitvah (t. i. finteh).

Več>>


Izpostavljeno

Evropski svet za plačila: Novosti na področju takojšnih plačil

Prej kot v treh mesecih, natančneje 21. novembra 2017, bo v veljavo stopila shema takojšnjih plačil (SCT Inst), ki jo je oblikoval Evropski svet za plačila. Storitve takojšnih plačil bo, še pred koncem novembra 2017, predvidoma ponujalo že več kot 600 ponudnikov plačilnih storitev znotraj območja SEPA.

Več>>


Razprava o prihodnjem delovanju Evropskega bančnega organa na področju finteh

Evropski bančni organ (EBA) je 4. avgusta 2017 objavil dokument, na podlagi katerega odpira diskusijo s tržnimi deležniki na temo finteh (angl. Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (FinTech)). V njem povzema rezultate javne raziskave, na temo finančne tehnologije v finančnih storitvah, izvedene spomladi 2017, v kateri je sodelovalo 24 evropskih držav, ter znotraj šestih identificiranih ključnih področij predlaga svoje prihodnje aktivnosti, med drugim tudi iz naslova varnosti pri plačevanju in preučitve vpliva tehnologije razpršene evidence (angl. Distributed Ledger Technology) na trg plačil. 

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Posvetovanje o transparentnosti tečajev menjave valut in nadomestilih za čezmejne transakcije v Evropski uniji

Evropska komisija je 24. julija 2017 objavila konzultacijo o transparentnosti tečajev menjave valut in nadomestilih za čezmejne transakcije v Evropski uniji. V okviru posvetovanja želi Evropska komisija pridobiti odzive s strani relevantnih deležnikov, ki ji bodo med drugim pomagali pri identifikaciji najučinkovitejšega načina znižanja nadomestil za čezmejne transakcije v Evropski uniji v valutah, ki niso evro.

Več>>


Poročilo Evropskega bančnega organa o potrošniških trendih

Evropski bančni organ (EBA) je 28. junija 2017 objavil poročilo o potrošniških trendih, ki obravnava navade potrošnikov (kot uporabnikov finančnih storitev) na območju Evropske unije ter izzive in vprašanja, s katerimi se ti pri tem soočajo. Največ pritožb potrošnikov, in sicer 46 odstotkov vseh prejetih pritožb na temo plačilnih računov, se nanaša na pretirano administracijo, povezano z odprtjem (zamenjavo) plačilnega računa, med drugim pa tudi na nepreglednost ter neprimerljivost bančnih nadomestil in stroškov. O teh tematikah smo že pisali v prejšnji številki E-novic

Več>>


Člani Nacionalnega sveta za plačila poročajo

Uvedba obrazca UPN QR

Avtor prispevka: Borut Tomažič, Združenje bank Slovenije

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, so s 3. aprilom 2017 uvedle nov plačilni nalog s kodo QR (UPN QR).

Več>>


Napoved dogodkov

  • 4. oktobra 2017 bo potekal Posvet o kartičnem poslovanju, ki ga organizira Združenje bank Slovenije.
  • 26. oktobra 2017 bo potekal Posvet o plačilnem prometu, ki ga organizira Združenje bank Slovenije. 

Ali veste?

Ali veste, da se bodo takojšnja plačila po pričakovanjih anketirancev najpogosteje uporabljala za plačila med potrošniki in prodajnimi mesti?

Kar 48 odstotkov sodelujočih v anketi Evropskega sveta za plačila (EPC) o uporabi sheme takojšnjih plačil (SCT Inst) meni, da se bodo takojšnja plačila v skladu z omenjeno shemo najpogosteje uporabljala v segmentu plačil med potrošniki in prodajnimi mesti (t. i. segment P2B plačil). 

Več>>