Pojasnilo - prepoved zaračunavanja nadomestil

20.03.2018 / Sporočilo za javnost

 

V javnosti se pojavljajo vprašanja glede prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila z določenimi plačilnimi instrumenti v skladu z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

V izogib nejasnostim pojasnjujemo, da ZPlaSSIED, ki velja od 22. februarja 2018 in v slovenski pravni red prenaša Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), med drugim določa, da velja prepoved zaračunavanja nadomestil (ki bi jih za sprejem kartice kot plačilnega instrumenta zahtevali trgovci) pri plačilih z vsemi plačilnimi karticami, ki jih potrošnikom v Sloveniji izdajajo ponudniki plačilnih storitev (banke, hranilnice, družbe za izdajo elektronskega denarja, plačilne institucije). Na plačilne transakcije z navedenimi karticami se namreč nanaša Uredba 2015/751, ki med drugim omejuje višino medbančnih provizij. Zadevna prepoved zaračunavanja nadomestil se sicer ne nanaša na dvige na bankomatih ali na bančnih okencih.

Več o prepovedi zaračunavanja nadomestil s strani prejemnikov plačil si lahko preberete tukaj, več informacij o PSD2 najdete na tej povezavi, informacija o novih plačilnih storitvah pa vam je na voljo tukaj.