V Banki Slovenije krepimo dialog z gospodarskimi družbami

26.11.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije želimo okrepiti redni dialog z gospodarskimi družbami, pri čemer je ključni namen izmenjava mnenj o trenutnih in pričakovanih gospodarskih razmerah, s čimer poglabljamo tudi naše razumevanje aktualnih razmer. Zato smo danes gostili predstavnike slovenskega gospodarstva s področja farmacije ter avtomobilske, energetske in trgovinske dejavnosti. V ospredju razprave so bila pričakovanja glede prihodnjih cenovnih gibanj s stališča učinkov motenj v dobavnih verigah, razmer na trgu dela in njihovih posledic za plačno politiko ter gibanja cen energentov in surovin. Izpostavili pa smo tudi druge sodobne izzive poslovanja podjetij, kot sta digitalizacija in trajnostni razvoj.