Seja Sveta Banke Slovenije 7.9.2010

07.09.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednje sklepe:

  • Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik. Banka Slovenije bo na svoji spletni strani objavila povezave na spletne strani poslovnih bank, kjer bodo objavljeni podatki o njihovih kreditnih posrednikih.
  • Sklep o spremembah Sklepa o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji ter potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, julij – avgust 2010, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2010. Svet ugotavlja, da so trenutno pozitivna gospodarska in finančna gibanja v Sloveniji posledica okrevanja v svetu in Evropi.

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, dogajanji na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer. Svet opaža, da je financiranje usmerjeno pretežno v dejavnosti, pri katerih je prišlo v preteklosti do prehitre rasti posojil in prezadolženosti. V teh dejavnostih prihaja zato do prestrukturiranja bilanc prepočasi. Na to kažeta tudi gibanje cen stanovanj in nepremičnin ter stagnacija števila transakcij. Takšna politika bank zato otežuje pridobivanje kreditov predvsem manjšim in srednjim podjetjem ter perspektivnim projektom predelovalnih in storitvenih dejavnosti.