Seja Sveta Banke Slovenije 09.02.2010

09.02.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval tekoča gospodarska in finančna dogajanja doma in v svetu ter potrdil objavo gradiv Gospodarska in finančna gibanja, januar 2010 ter Ekonomski odnosi s tujino, november 2009.

2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil s poročilom o poslovanju bank v tekočem letu, gibanjih na kapitalskem trgu in obrestnih merah, januar 2010.

3. Svet Banke Slovenije je sprejel usmeritve Banke Slovenije za banke in hranilnice z naslovom "Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala". 

4. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja, z namenom prilagoditve pojma "elektronski denar" določbam Zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme.

5. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici (Planica, SPP 2010) (5.000 zlatnikov in 7.000 srebrnikov), ki bodo v prodaji pri Deželni banki Slovenije d.d. in obtoku od 15. marca 2010 dalje.