Seja Sveta Banke Slovenije 3.2.2009

03.02.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi negotovimi gospodarskimi in finančnimi razmerami in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, januar 2009. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. 

3. Svet Banke Slovenije je izdal članom plačilnega sistema dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema SEPA interna kreditna plačila. Družbi Bankart, procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana je bilo izdano dovoljenje za upravljanje plačilnega sistema SEPA interna kreditna plačila, in sicer za izvajanje izračuna medsebojnih terjatev in obveznosti članov plačilnega sistema.