Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 5.2.2008

05.02.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji. Pri uresničevanju ekonomskih in socialnih ciljev Evropske skupnosti je orientacija k vzdržni in neinflacijski gospodarski rasti med temeljnimi obveznostmi držav članic. Cilj vzdržne in neinflacijske rasti zahteva, da se vrnemo v okvire potencialne rasti. Ob upoštevanju navedenega bi bilo koristno opredeliti objektivna merila za ocenjevanje stopenj rasti proračunskih in drugih javnih izdatkov ter plač, ki so skladne z uresničevanjem navedenih orientacij. Ugotovil je, da mora biti maastrichtsko merilo stabilnosti cen trajna orientacija ekonomskih politik v Sloveniji. Maastrichtski kriterij rasti cen mora postati vodilo pri oblikovanju rasti cen, ki so pod administrativnim nadzorom.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil in razpravljal o tekočem poslovanju bank in o aktualnem dogajanju na kapitalskih trgih. Decembra 2007 se je kreditna aktivnost bank v Sloveniji, po več mesecih naraščanja, rahlo znižala. Povečalo se je varčevanje v obliki kratkoročnih vlog, zadolževanje bank v tujini pa je bilo zmerno. Dobiček bank v letu 2007 je po prvih podatkih dosegel 513 mio EUR, kar je skoraj tretjino več kot leto prej.
  3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o financiranju državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2008 ter vrednostnih papirjih v bilancah bank ter sprejel stališče, da je pomembno usklajevanje z Ministrstvom za finance pri oblikovanju dinamike prilivov iz zadolževanja.
  4. Svet Banke Slovenije je s 15.02.2008, za dobo štirih let, imenoval ga. Metko Prevc, univerzitetno diplomirano ekonomistko, za vodjo kabineta guvernerja.