Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.10.2006

04.10.2006 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel Poročilo o denarni politiki, ki ga bo guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari predstavil na tiskovni konferenci, ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2006, ob 11. uri, v sejni sobi Banke Slovenije, 1. nadstropje, Slovenska cesta 35, Ljubljana.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi z rezultati druge javnomnenjske raziskave glede uvedbe evra (426 kB, PDF).

3. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi sklep o prenehanju upravljanja sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ), ki je bil vzpostavljen 6. aprila 1998 in namenjen poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti v domači valuti. Sklep bo začel veljati s 1.1.2007, saj se bodo Banka Slovenije in današnje udeleženke sistema BPRČ z dnem uvedbe evra v celoti (tudi z domačimi plačili) vključile v vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času TARGET. 

Banka Slovenije ter 17 bank in hranilnic poravnava čezmejna plačila v evrih že danes kot oddaljene udeleženke v sistemu TARGET preko sistema Deutsche Bundesbank RTGSplus . Preostale banke, ki so se opredelile za neposredno udeležbo v sistemu TARGET z dnem uvedbe evra, pa so uspešno opravile vsa potrebna testiranja za vključitev v sistem TARGET in bodo preko sistema Deutsche Bundesbank RTGSplus začele poslovati s 1. januarjem 2007. 

Plačila v državi, ki se danes izvršijo med udeleženkami plačilnega sistema BPRČ, in plačila iz naslova plačilnih storitev, ki jih udeleženke zagotavljajo za svoje komitente, se bodo z dnem uvedbe evra izvrševala preko poravnalnih računov udeleženk v sistemu TARGET.